از طریق فرم زیر می توانید با دهیار روستای ترکان تماس بگیرید.

همچنین از طریق شماره تماس  و رایانامه زیر با دهیار روستا در تماس باشید.

مشخصات دهیار :
حسن یزدانی
کارشناسی عمران
کارشناسی ارشد مدیریت توسعه روستایی و شهری
پروانه اشتغال نظارت پایه 2نظام مهندسی استان یزد

 شماره تماس : 09107005908

سامانه پیامک کوتاه: 50002832605

رایانامه : dehyaritorkan@gmail.com