با همکاری و همیاری جوانان  بسیجی و دهیاری روستا در سه ورودی روستا 30 نفر از جوانان به مدت دو هفته در جهت مبارزه با ویروس کرونا حضور داشتند .

 

جوانان روستا در مبادی ورودی با همت پایگاه حضرت ابوالفضل و دهیاری روستا به کنترل ویروس کرونا از جمله عدم توقف کامیون ها و مسافران ورودی پرداختند، همچنین همکاری جهت ضد عفونی کردن سطح معابر و سرویس بهداشتی عمومی و اماکن پرتردد پرداختند . دهیار روستای ترکان از همه مردم عزیزساکن در شهرها در خواست عدم مسافرت غیر ضروری  به داخل روستا را داشتند . تا با کمک همه عزیزان بتوانند ویروس منحوس کرونا را شکست بدهند .